Цвет фона под заголовком

СЕРТИФІКАТИ

ПОЛІТИКА В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТОВ «Інтеркабель Київ» – унікальне підприємство української кабельно-провідникової промисловості, що займає лідируюче положення у виробництві і продажу кабельно-провідникової продукції, яка відповідає сучасним і перспективним очікуванням споживачів.

З перших днів роботи заводу величезна увага приділяється якості продукції, тому цілком закономірною подією стало створення системи менеджменту якості підприємства. У січні 2006 року підприємство успішно пройшло сертифікаційні аудити на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 і ДСТУ ISO 9001.

Вся продукція ТОВ «Інтеркабель Київ» відповідає Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, пройшла добровільну сертифікацію, в тому числі і на відповідність вимогам пожежної безпеки в Державному центрі сертифікації МНС України.

Проявляючи турботу про навколишнє середовище, в 2017 році підприємство впровадило систему екологічного менеджменту і успішно пройшло сертифікаційний аудит на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001 до: 2015. Беззаперечно наслідуючи основні принципи стандарту, підприємство дотримується вимог природоохоронного законодавства, результатом чого, стала розробка і реалізація ефективних програм з утилізації та переробки відходів, введення в експлуатацію автоматизованої системи обліку електроенергії, що дозволяє дбайливо витрачати природні ресурси. Постійне підвищення знань персоналу в сфері екологічного менеджменту, дозволяє залучати всіх співробітників підприємства в процес поліпшення результатів природоохоронної діяльності. З часу першої сертифікації, інтегрована система менеджменту регулярно перевіряється органами по сертифікації TÜV SÜD і термін дії сертифікатів не переривається з 2006 року.

Керівництво ТОВ «Інтеркабель Київ», будучи гарантом виконання вимог міжнародних стандартів ISO 9001: 2015 і ISO 14001: 2015 року, ґрунтуючись на ризик-орієнтованому мисленні і чіткому розумінні контексту діяльності підприємства, вимог і очікувань зацікавлених сторін, реалізує політику і цілі в області якості шляхом планування, виконання, аналізу та безперервного вдосконалення.

КЛАСИФІКАЦІЯ CPR

Ми відповідаємо вимогам CPR

Відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 (CPR – Регламенту будівельних виробів) та Рішенню Комісії 2011/284/ЄС, які впроваджуються у законодавство України, кабелі мають відповідати вимогам CPR та Директиви 2014/35/ЄС (LVD – Низьковольтної директиви), на основі якої розроблено Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання.

Для оцінки відповідності кабелів згідно з національним LVD застосовують національні стандарти, ідентичні гармонізованим європейським стандартам або міжнародним стандартам, які прийняті як гармонізовані європейські стандарти, або інші національні стандарти, або інші технічні специфікації, якими є технічні умови, та процедуру оцінки відповідності, визначену та описану в LVD.

Для оцінки відповідності кабелів згідно з національним CPR застосовуватимуться національні стандарти, ідентичні гармонізованим європейським стандартам, європейські документи з оцінки, інші національні стандарти та національні документи України з оцінки та системи оцінки та перевірки стабільності показників, визначені на підставі Рішення Комісії 2011/284/ЄС й описані в у зазначених регламентних технічних специфікаціях.

Класифікація кабелів за реакцією на вогонь згідно з CPR визначена у Делегованому Регламенті (ЄС) 2016/364 та впроваджена у EN 13501-5:2018 (ДСТУ EN 13501-6:2019 (буде прийнятий у цьому році)). На класифікацію, визначену у цьому стандарті, є посилання в регламентній технічній специфікації – EN 50575:2014 (ДСТУ EN 50575:2018).

У 2017 р кабелі, виробництва IKK успішно пройшли класифікацію за реакцією на вогонь  (EN 13501-6) у лабораторії PRAKAB.

Отриманий результат B2ca(s1,d0).

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
Телефон: +38 (044) 221-54-04, +38 (067) 559-95-80 | пошта: sales@interkabel.ua
Slider
Back to top сайта Интеркабель Киев

Заказать обратный звонок


Оставьте свой номер телефона и мы Вам обязательно перезвоним.